Strafrecht

STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE: AANHOUDING EN BIJSTAND ADVOCAAT

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kan dit betekenen dat u door de politie wordt aangehouden, wordt gehoord en in voorlopige hechtenis word genomen. Het is ook mogelijk (als de verdenking ernstig is) dat aan u alle beperkingen worden opgelegd. Dit betekent dat u met niemand behalve met uw advocaat contact mag hebben.

Na uw aanhouding en overbrenging naar het politiebureau heeft u het recht om voor het politieverhoor te overleggen met een advocaat. Ook heeft u vanaf 1 maart 2016 het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. In beginsel krijgt u een advocaat toegewezen door de staat (piketadvocaat). U kunt bij de politie ook een voorkeursadvocaat opgeven. Daarvoor hoeft u niet extra te betalen.

In die eerste fase is het erg belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat. Wat u tegenover de politie verklaard kan namelijk van cruciaal belang zijn voor de rest van uw strafzaak. U heeft als verdachte altijd het recht om te zwijgen. Dat is een belangrijk recht, zeker in die eerste fase, omdat de advocaat in beginsel pas inzage in het strafdossier krijgt kort voordat u aan de rechter-commissaris wordt voorgeleid.

Jan-Jesse Lieftink is een gespecialiseerd en deskundig strafrechtadvocaat die regelmatig als voorkeursadvocaat optreedt voor clienten in heel Nederland. In een strafzaak kan hij u bijstaan op betalende basis of op basis van een toevoeging (pro deo).